Helbreds Forsikring Incoming Insurance for visa besøg !

Incoming Insurance - i samarbejde med Gouda Rejseforsikring

 
Få 33 % mindst rabat på helbreds forsikringen - Incoming Insurance Forsikring gennem Indvandrerrådgivningen i forhold til Goudas dagspriser.

Indvandrerrådgivningen tilbyder mindst 33 % rabat på den lovpligtige helbredsforsikring - Incoming Insurance forsikring for visa-ansøgning.

Rabatten på helbredsforsikringen kan kun opnås ved køb gennem
Indvandrerrådgivningen. Helbredsforsikringen dækkes via Gouda, men skal ikke bestilles derigennem.

Købes hos Indvandrerrådgivningen pr. måned og efterfølgende dage - alt efter jeres behov.
Helbredsforsikring - Incoming Insurance gennem Indvandrerrådgivningen fordi
I får 24-timers assistance i Danmark, det øvrige EU og resten af verden ved Gouda.
 
Betaling for læge/lægehus, vagtlæge, skadestue, sygehusophold, tandlæge m.v. aftaler I på forhånd gennem Goudas 24-timers døgnservice.

Hvorfor forsikring ?

Hvorfor skal der være en helbreds forsikring - Incoming Insurance ved visa ansøgning?
Ifølge dansk og EU lovgivning (Schengen samarbejdet) skal den inviterede have en særlig helbredsforsikring (også kaldet incoming insurance) til den inviterede/besøgende, der ind- og ankommer til EU, Danmark, Norge og Sweiz på et Schengen visa eller er fra et visafri land.

Den inviteredes ansøgning om visa til Danmark og EU vil blive afvist, hvis der ikke sammen med din VU2 invitation er vedlagt en helbredsforsikring og kvittering for, at policen er betalt.

Indvandrerrådgivningens helbreds forsikring - Incoming Insurance for visa er meget billig

I kan muligvis købe en billigere helbredsforsikring i udlandet/det land hvorfra den inviterede kommer. Med en helbredsforsikring købt i hjemlandet skal I overalt betale alle udgifter kontant her i Danmark og EU.
 
Det er desværre samtidigt Indvandrerrådgivningens erfaring, at den person, der skriver under på visum-invitationen og inviterer, ofte ikke får refunderet i den inviteredes hjemland de udgifter der måtte opstå ved sygdom, hospitalsbehandling, tandskader m.v. I kan med andre ord risikere, at I selv skal stå for alle udgifter. Det er dyrt at blive syg i Danmark uden cpr. nr.

Priser på helbredsforsikringen - incoming insurance:

Voksne under 70 år:   DKK 700,- pr. måned / DKK 24,- pr. ekstra dag.

Børn under 16 år:   DKK 350,- pr.måned / DKK 102pr. ekstra dag.
 

Alle med minimumssalg 1 måned. Prisen for børn er beregnet i følgeskab med en voksen!
Incoming Insurance | Silkeborgvej 229, 8230 - Åbyhøj | Tlf.: +45 88709898