Hvad skal helbreds forsikringen - Incoming Insurance dække over?

Den særlige helbreds forsikring - Incoming Insurance dækker udlændinge, der ind- og ankommer til EU og Danmark på et Schengen visa. Helbredsforsikringen skal dække udgifter i forbindelse med:
 
 
Minimumsbeløbet for forsikrings dækningen skal være 30.000 Euro.
 
Incoming Insurance dækker alle pludselige opståede sygdomme og hændelser.

Udenlands-danskere kan under deres ophold i Danmark og EU også anvende denne helbredsforsikring. Det gælder også, hvis du benytter dig af EU-opholdsdirektivet - se vor www.Den-Svenske-Model.dk

Forsikringsbetingelser

Det er vigtigt du sætter dig ind i forsikrings-betingelserne.
 
Du kan her downloade en PDF og læse betingelserne for Gouda helbredsforsikring.
 

Kan jeg få refunderet helbredsforsikring, hvis vi ikke får visum til Danmark?

Du kan trygt købe vores helbredsforsikring. Skulle den visa-inviterede ikke modtage et visum, da husk inden forsikringens ikrafttrædelse/startdato at kontakte Indvandrerrådgivningen for at få refunderet din indbetaling. Skriftligt afslag skal fremvises som dokumentation. Refusion koster 100,- DKK. Du skal også regne med, at hvis der købes en helbredsforsikring i hjemlandet, vil du/i sikkert ikke modtage refusion ved afslag på visum.

Hvordan bestiller jeg sådan en forsikring ?

Hvis du vil bestille en Helbreds forsikring - Incoming Insurance, skal du udfylde en formular og sende til os. Derefter behandler vi din ansøgning og tager konatkt til dig.
 
Incoming Insurance | Silkeborgvej 229, 8230 - Åbyhøj | Tlf.: +45 88709898